Cechy charakterystyczne tylko dla ssaków

Futro i tłuszcz pomagają uchronić się przed zimnem .Najważniejsze cechy charakterystyczne ssaków: roz­wi­nię­ty mózg, roz­wi­nię­te gru­czo­ły skórne, posia­da­nie gru­czo­łów mlecz­nych, dzię­ki któ­rym sami­ce mogą kar­mić młode, sta­ło­ciepl­ność, pokry­cie wło­sa­mi (rzad­ko pokry­cie łuska­mi, nigdy piórami), żywo­rod­ność,- zbudowany z komórek płaskiego nabłonka wielowarstwowego - głębiej położone warstwy są żywe, najgłębiej położona jest warstwa podstawna, w której komórki ulegają ciągły…


Czytaj więcej

Korzystając z podanych informacji oblicz i wpisz miary zaznaczonych kątów

Rp30ML9wUTHXe 1 .. Oblicz pole każdego z trapezów.. Trójkąt o kątach \(45°, 45°, 90°\) jest trójkątem równoramiennym, więc tak naprawdę obydwie przyprostokątne mają tą samą miarę \(a=4cm\).Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Filmy i aplety- konstrukcja trójkąta równobocznego, konstrukcje kątów 60 stopni, 30 stopni, 15 stopni, 45 stopni.Przykład 1.. Ułóż w kolejności etapy dowodu.. 🎓 Korzystając z podanych informacji, oblicz …


Czytaj więcej

Charakterystyka podsystemów organizacji

.Na jej podstawie procesy dzieli się na: - bezpośrednio tworzące wartość (pierwotne, główne) - charakteryzu- ją się bezpośrednim związkiem z klientem, - pośrednio tworzące wartość (pomocnicze, drugorzędne) - charakte- ryzujące się pośrednim związkiem z klientem, - relatywnie związane z tworzeniem wartości (pomocnicze, trzecio- rzędne) - .W uj ęciu systemowym organizacja traktowana jest jako zestaw pewnych współgraj ących ze sob ą elementów (podsystemów).. 15-20), to 6 dwugodzinnych wykładów, o…


Czytaj więcej

Sprawdzian z wosu klasa 8 dział 3

Oryginalne materiały pochodzą z książki Dziś i jutro dla klasy 8.. Oryginalne materiały pochodzą z książki NOWE Słowa na start!. Sprawdziany oraz odpowiedzi do testów z serii Matematyka z kluczem dla klas 7, 8.. W ciekawy i przystępny sposób wprowadza uczniów w świat więzi społecznych i politycznych instytucji.Ma ktoś odpowiedzi do testu z historii klasa 7 dział 3 2020-12-04 14:02:08; Sprawdzian dział 2 mein deouschtour 2020-12-03 21:21:45; MAM Ważne pytanie.. Dział: Wsip Biologia- wszystkie gr…


Czytaj więcej

Charakterystyka porównawcza na czym polega

- znaczenie.. Z powodu leczenia jest drobnej budowy ciała.. Antoniego Paluszkiewicza.. Balladyna jest bardzo skryta i na początku wydaje się być leniwą egoistyczną, wyręczaną przez matkę i siostrę, które jak się okazuje potem w ogóle nie kocha.. Obaj przestępcy.. Napiszcie prosze swoje pomysly i np przedmioty z jakich taki asamblaz mógłby zostać wykonany bo ja aktualnie mam pustkę :(2020-06-15 16:05:30Zmień wyrazy w zdaniu, żeby brzmiało tak samo 2020-06-13 07:44:28; Wskaż na przykładach na czy…


Czytaj więcej

Wypracowanie klasowe z hobbita

Za całość sprawdzianu uczeń otrzymuje więc dwie oceny.. Będe miał z tego pracę klasową.. Hobbici to istoty niskiego wzrostu i krępej postury, ubierający się najczęściej w kolorowe jaskrawe ubrania.. Śmiał się dużo i zawsze szczerze.. Kreuje bowiem rzeczywistość fantastyczną, co upoważnia go do tworzenia postaci niezwykłych, a nawet nieco dziwacznych.Inspiracją do napisania „Hobbita" (wydanego w 1937 r.) stały się dla Tolkiena najważniejsze mity i legendy z gruntu kultur celtyckiej i germańskiej…


Czytaj więcej

Rozwój wg piageta pedagogika przedszkolna

Stąd też w wychowaniu przedszkolnym tworzy się sytuacje doskonalące spostrzeganie dzieci.. Rozwój umysłowy wg J. Piageta.. Stadia rozwoju wg Piageta.1.. Jeżeli rodzice w ciągu tych trzech lat zdołali wypracować sobie u dziecka zaufanie, jeżeli czuje się ono prawdziwie .Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytet Śląski w Katowicach Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w sytuacji zmiany społecznej, kulturowej i oświ…


Czytaj więcej

Opowiadanie o przeszłości angielski

czerwnonyy kolor ;D. str. 65 zadanie 9 .Plansza - Opowiadanie o przeszłości i teraźniejszości 5 sierpnia 2020 / Na potrzeby zajęć stworzyłam plansze - porównanie przeszłości z teraźniejszością.Nie można obok niego przejść obojętnie, zwłaszcza kiedy lubisz opowiadać o tym co się działo w przeszłości trzymając słuchających… Czytaj dalej » Kategoria: Czasy angielskie Łatwe teksty - Tłumaczenia Opowiadania Podstawy gramatyczne Tagi: Bardzo prosty , Łatwa nauka , Past continuous , Początkujący , Pro…


Czytaj więcej

Charakterystyka sztuki greckiej

Zwracał uwagę na atrakcyjność widowiska i pogłębiona charakterystykę bohaterów.. Podboje Aleksandra Wielkiego rozszerzyły zasięg oddziaływania sztuki greckiej na wiele podbitych ziem, mających już wcześniej bogate tradycje kulturowe.. Sztuka starożytna.. Charakterystyka stylu romańskiego.. Zachowanie zasady trzech jedności (miejsca, czasu i akcji) rzadko było ściśle spełniane przez tragedie i komedie starożytne.. Bogom natomiast wznosili jak najwspanialsze świątynie.. Większość rzeźb greckich p…


Czytaj więcej

Charakterystyka postaci edyp

Niewidomy wróżbita, starzec posiadający dar przepowiadania przyszłości.. Chłopiec zostaje znaleziony przez pasterzy i oddany .Edyp - charakterystyka postaci Król Edyp, to człowiek dojrzały.. Pierworodny syn króla Teb Lajosa i Jokasty przyszedł na świat w zamkowej komnacie.. Gdy był niemowlęciem rodzice nakazali porzucić go w górach ze skrępowanymi nóżkami w obawie przed wypełnieniem się proroctwa iż będzie on ojcobójcą.Sofokles ukazał Edypa jako człowieka, nad którym wisi nieszczęście i który b…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt