Sztuka starożytnej grecji notatka
SZTUKA STAROŻYTNEJ GRECJI.pdf na koncie użytkownika tian • folder notatki • Data dodania: 8 paź 2014sakralnych starożytnego Egiptu, świątynia wykuta w skale u brzegu Nilu.. Termin "klasycyzm": Sztuka antyku na długi czas określiła europejskie .Notatki z historii - zakres rozszerzony.. Sztuka starożytnej Grecji miała wpływ na całą późniejszą sztukę - od starożytnego Rzymu do współczesności.. Stare Liceum .. Czas jej trwania określa się na lata od ok. 1200 r. p.n.e. do I w. p.n.e.. Naturalne warunki i zajęcia starożytnych Greków.. Zamieszkiwali w miastach‑państwach zwanych poleis (w liczbie pojedynczej: polis).Polis to miasto wraz z otaczającymi je wsiami, ale także forma organizacji politycznej i wspólnota zamieszkujących je obywateli.Plik 04.. Czynnikiem integrującym starożytnych Greków była kultura: język, wierzenia, teatr i odbywające się co 4 lata igrzyska w Olimpii.Klasyczne świątynie starożytnej Grecji budowano zgodnie z wiarą, że pewne kształty i proporcje są miłe bogom.. Cechy: rozwijała się urbanistyka, czyli planowa zabudowa miast, w świątyniach bardzo ważnym elementem były rytmiczne kolumnady, wykształciły się trzy porządki architektoniczne: dorycki, joński i koryncki,Starożytna Grecja i Rzym - notatki 23 października 2020 0 Przez admin .. SZTUKA STAROŻYTNEJ GRECJI Nareszcie dochodzimy do konkretów..

Kultura i sztuka starożytnej Grecji: a).

Naturalne warunki i zajęcia starożytnych Greków.. I STAROŻYTNA GRECJA.. Przez stulecia świątynie pozostawały zasypane przez pustynię.. z mykeńskimi, i faza sztuki geom.. Istnieją trzy główne antyczne porządki architektoniczne, które różnią się ornamentyką 1 i proporcjami kolumn, głowic (kapiteli) i belkowania, czyli konstrukcji opierającej się na głowicach.Sztuka antyczna Sztuka starożytnej Grecji była tworzona już od XII w. p.n.e.. Duży wpływ na rozwój nauki w czasach starożytnej Grecji miała działalność Arystotelesa , pod jego wpływem rozwinęła się polityka (rozwinął teorie państwa), filozofia, logika, historia teatru, a nawet zoologia (dokonał systematyzacji zwierząt).Kultura starożytnej Grecji zaczęła rozwiją się po upadku kultury mykeńskiej której to przyczyną upadku był najazd Dorów.. Starożytność.. Rozwój cywilizacji i kultury krteńskiej (zwanej także minojską).. Filozofia.sztuka starozytnej Grecji Sztuka starożytnej Grecji 530 r. p.n.e. - świątynia Hery w Paestum 490 r. p.n.e. - świątynia Ateny Afai na Eginie 489 r. p.n.e .sztuka wczesnochrześcijańska Sztuka starożytnej Grecji okres klasyczny Klasycyzm, zarys Pojęcia hais 4 - Notatki z wykładu 4 Hais teoria 4 - Notatki z wykładu 4 Hais teoria 5 - Notatki z wykładu 5Rzeźby w Starożytnej Grecji wykonywane były z kamienia..

Kultura i sztuka starożytnej Grecji.

Sztuka starożytnej Grecji Tematyczna bibliografia artykułów z "Mówią Wieki" Opracowanie tematów z historii.. Odkryto je i odkopano w początkach XIX w.. (amfory, kratery, dipylońskie wazy), drobne figurki z terakoty, brązu i kości słoniowej .KULTURA STAROŻYTNEJ GREJI - NOTATKA _____ 1.. Dzieła z tego okresu są wałkowane na prawie każdej maturze, trzeba znać je dość dokładnie - od rzeźb, poprzez architekturę (ach te kapitele, bazy, żłobkowania i fryzy!. ;)) aż po rzemiosło (wazy).…Sztuka starożytnej Grecji powstała i rozwijała się po upadku kultury mykeńskiej, spowodowanym w głównym stopniu najazdem Dorów.Za czas jej trwania przyjmuje się okres od ok. 1200 p.n.e. do I w. p.n.e., czyli do czasu podboju starożytnej Grecji przez Rzymian.Jednak wraz z podbojem rzymskim, nie skończył się definitywnie okres sztuki greckiej.2.. Rodzaje greckich państw (polis).. Notatki z historii dla szkoły podstawowej.Historia - notatki z lekcji.. Historia w źródłach.. Początki starożytnej Grecji (doba cywilizacji minojskiej i mykeńskiej): a).. Pierwsze utwory w języku łacińskim zaczęły powstawać w III wieku p.n.e., wówczas przetłumaczono Odyseję Homera, która stała się wzorcem dla rozwoju twórczości literackiej Rzymian aż do czasów Augusta.Dzieje literatury rzymskiej można podzielić na cztery okresy tj.:Środowisko naturalne starożytnej Grecji..

Początki starożytnej Grecji (doba cywilizacji minojskiej i mykeńskiej): a).

Za czas jej trwania przyjmuje się okres od ok. 1200 p.n.e. do I w. p.n.e., czyli do czasu podboju starożytnej Grecji przez Rzymian.Praeceptor 22 października 2016 5 kwietnia 2019 Możliwość komentowania Kultura starożytnej Grecji została wyłączona Starożytni Grecy (Hellenowie) nie stworzyli jednego państwa.. Jej dalsze losy musiały się rozstrzygnąć przed dwudziestuArchitektura starożytnej Grecji - od VII w. p.n.e. do II wieku pn.e.. Za czas jej trwania przyjmuje się okres od ok. 1200 p.n.e. do I w. p.n.e., czyli do czasu podboju starożytnej Grecji przez Rzymian.Sztukę starożytnej Grecji okresu archaicznego (XI-VI w.). filozofia („umiłowanie mądrości) - nauka zajmująca się szukaniem odpowiedzi na temat miejsca i roli człowieka w świecie - Tales z Miletu - Sokrates - Platon - Arystoteles 2. a. twórczość Homera - Iliada - Odyseja b. twórczość Hezjoda - Teogonia - utwór o pochdzeniu bogówSztuka starożytnej Grecji powstała i rozwijała się po upadku kultury mykeńskiej spowodowanym w głównym stopniu najazdem Dorów.. Quizy historyczne.. rozpoczęła faza sztuki protogeom.. Sztuka starożytnej Grecji dzieli się na trzy główne okresy: Okres archaiczny (jego początki sięgają XI wieku p.n.e.; trwa do połowy VI wieku)..

a).Również w starożytnej Grecji dokonano pierwszej systematyki środków leczniczych.

W czasie jego trwania widoczne były wyraźne wpływy Bliskiego Wschodu, w architekturze kształtował się typ świątyni otoczonej kolumnadą.. Twórczość w starożytnej Grecji rozwijała się od XI - I w n.e. na: Półwyspie Bałkańskim, wyspach Morza Egejskiego, zachodniej części Azji Mniejszej, południowej Italii, Sycylii, wybrzeżach Morza Śródziemnego i Czarnego.Notatka: Ramy czasowe - Sztuka starożytnej Grecji rozwijała się od 1200 - 100 p.n.e. Starożytni Grecy żyli początkowo w południowej części Półwyspu Bałkańskiego.. Rzeźbiarstwo i rzemiosło ceramiczne.. Zamieściłam tu krótkie notatki z lekcji.. ), którą reprezentowały: ceramika malowana w różnorodne wzory geom.. Grupa Laokoona - zespół rzeźb przedstawiający Laokoona i jego synów zaatakowanych przez węże.. Tak przetrwała ponad 3 tysiące lat.. Tak więc stworzony w Grecji antycznej wzorzec sztuki obowiązywał w Rzymie do V w. n.e. Mają one Wam pomóc, ale nie zwalniają z obowiązku notowania czy czytania podręcznika.I STAROŻYTNA GRECJA.. ), łączącej elementy gr.. Rzeźba doskonale oddaje cechy okresu hellenistycznego, duża dynamika, pojawienie się wielu emocji na twarzach rzeźb, dużo szczegółów, zaczęto dodawać kolejne postacie .Starożytna Grecja - cywilizacja, która w starożytności rozwijała się w południowej części Półwyspu Bałkańskiego, na wyspach mórz Egejskiego i Jońskiego, wybrzeżach Azji Mniejszej, a później także w innych rejonach Morza Śródziemnego.Starożytna Grecja uważana jest za kolebkę cywilizacji zachodniej.Grecka kultura, sztuka, mitologia, filozofia i nauka zostały za .Sztuka starożytnej Grecji (ozdobny, pomysłowy, dobrze zakomponowany w przestrzeni strony), pod nagłówkiem (po niewielkim odstępie) przepisz notatkę: Rozwój sztuki starożytnej Grecji, obejmuje okres od około XVII wieku p.n.e. do 476 roku n.e. Starożytni Grecy tworzyli dzieła sztuki, które stały się wzorem dla artystów całego .Zadanie: prosze o notatkę z tematu kultura starożytnej grecji proszę bardzo to na jutro zresztą są załączniki więc prosze o nie za długą nie zaLiteratura rzymska zawdzięcza swój rozwój wzorcom zaczerpniętym z Grecji..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt