Zbiór interpretacji przepisów gdoś
Organizacje, które zajmują się działaniami na rzecz ekologii i ochrony środowiska, przekazały informację miedzy .Zbiór interpretacji przepisów tzw. specustawy funduszowej w zakresie funduszy europejskich W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVD-19 w 2020 r.Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.)Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.. Potrzeba ich przetwarzania wynika z ustaw i rozporządzeń, które są źródłem przepisów prawa dla funkcjonowania GDOŚ, miedzy innymi w zakresie szkód powstałych w środowisku.Wykładnia prawa (także interpretacja prawa (przyjmuje się, że wyrazy „wykładnia" i „interpretacja" są synonimami), wykładnia przepisów prawa, wykładnia tekstu prawnego) - pojęcie języka prawnego i języka prawniczego, które oznacza, zależnie od kontekstu: .. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.• UCHWAŁA NR 7/2006 PREZYDIUM KRAJOWE RADY PZD z dnia 26.01.2006 r. w sprawie ustalenia podstawowych zapisów, jakie powinna uwzgl´dniaç treÊç umowy notarialnej zawieranejWnioski o wydanie pisemnych interpretacji przepisów 30 kwietnia 2018 Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wydaje przedsiębiorcom na wniosek pisemne interpretacje przepisów z zakresu ubezpieczeń w ich indywidualnych sprawach.Do 31 marca 2013 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim przyjmuje wnioski sprawie pozyskania ślimaka winniczka z terenu województwa lubuskiego..

Język takich dokumentów otwiera drogę interpretacji.

: 22 369-21-00, fax: 22 369-21-20 e-mail: [email protected]ór interpretacji przepisów dotyczących rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z lat 2010-2014 w zakresie przemysłuZbiór wyjaśnień wybranych przepisów Aktualizacja..

Wnioski będą rozpatrzone do 10 kwietnia br.interpretacja przepisów prawnych - hasło do krzyżówki - Hasła do krzyżówek.

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:W zakładce "Międzynarodowe przemieszczanie odpadów" w części "Materiały informacyjne" została umieszczona wersja elektroniczna publikacji pt. "Transgraniczne przemieszczanie odpadów - zbiór przepisów", w formacie umożliwiającym pobranie pliku ze strony na urządzenia mobilne.. Zbiór interpretacji przepisów dotyczących rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z lat 2010-2014 w zakresie gospodarki odpadami i ściekami, rolnictwa, leśnictwa i akwakultury, turystyki i wypoczynku i innych przedsięwzięć oraz kwalikacji zmian przedsięwzięć, opracowanych w Generalnej Dyrekcji Ochrony ŚrodowiskaZbiór interpretacji przepisów dotyczących rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z lat 2010-2014 - w zakresie przedsięwzięć infrastrukturalnych, opracowanych w Generalnej Dyrekcji Ochrony ŚrodowiskaZbiór interpretacji przepisów dotyczących rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z lat 2010 - 2014 w zakresie gospodarki odpadami i ściekami, rolnictwa, leśnictwa i akwakultury, turystyki i wypoczynku i innych przedsięwzięć oraz kwalifikacji zmian przedsięwzięć.Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa tel..

Fraza: Sygnatura interpretacji: Data wydania interpretacji od: Data wydania interpretacji do: Typ dokumentu: Interpretacja indywidualna Interpretacja ogólna Broszura ...Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa tel.

Elektrownia Północ, temperatura Wisły, a do tego inwestor kontra ekolodzy, a wszystko przez "nieme" ryby.. 1 Szanowni Państwo, za nami kilka miesięcy funkcjonowania w sytuacji kryzysowej w obliczu .. interpretacje prawne istotnych rozwiązań oraz wskazówek ułatwiających ich zastosowanie na poziomie poszczególnych projektów.Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa tel.. Publikacja stanowi cenne i praktyczne wsparcie dla Inspekcji Ochrony Środowiska i służb zaangażowanych .Cel przetwarzania danych w zbiorze Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.. wykładnię prawa w ujęciu pragmatycznym, czyli proces (zespół czynności) zmierzający do ustalenia znaczenia .O dowód na powiedzenie, że punkt widzenia zależy skąd się patrzy, najłatwiej przy urzędowych decyzjach.. : 22 369-21-00, fax: 22 369-21-20 e-mail: [email protected]ór interpretacji przepisów specustawy funduszowej Aktualności POIiS Zbiór wyjaśnień ma być źródłem wiedzy o przepisach dedykowanych funduszom europejskim na czas pandemii, a w razie potrzeby ma być pomocny w rozstrzyganiu wątpliwości na etapie interpretowania i stosowania tych przepisów.Zbiór interpretacji przepisów specustawy funduszowej Data: 18 maj 2020 Tweet; Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wydało zbiór wyjaśnień wybranych przepisów ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVD-19 w 2020 r.Cel przetwarzania danych w zbiorze Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych..

: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20, e-mail: [email protected] interpretacji (SIP) Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów znajduje się wyszukiwarka interpretacji prawa podatkowego (odnośnik otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt