Charakterystyka produktu leczniczego plaquenil
Podczas stosowania w zatwierdzonych wskazaniach zalecanej dziennej dawki tj. w zakresie od 200 do 400 mg (bez przekraczania 600 mg na początku leczenia) na dobę upowlekane zarejestrowanego we Francji.. Charakterystyki produktów leczniczych tu zamieszczone są zbiorem wskazań refundowanych.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Transtec 35 μg/h, 20 mg, system transdermalny Transtec 52,5 μg/h, 30 mg, system transdermalny Transtec 70 μg/h, 40 mg, system transdermalnyPonieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.. siarczan hydroksychlorochiny.. 200 mg.Natomiast produkt leczniczy Plaquenil może być ordynowany i wydawany wyłącznie w następujących wskazaniach: 1. reumatoidalne zapalenie stawów, 2. różne postacie tocznia rumieniowatego, postać układowa, przewlekła i toczeń rumieniowaty krążkowy, 3. profilaktyka wielopostaciowej osutki świetlnej,Produkt leczniczy przeznaczony jest dla dorosłych i dzieci powyżej 14 lat.. PRODUKTU LECZNICZEGO PLAQUENIL® Główne działania niepożądane hydroksychlorochiny opisano w Charakterystyce Produktu Leczniczego.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Tamivil, 75 mg, tabletki 2.. Substancje pomocnicze: olej sojowy oczyszczony, olej sojowy uwodorniony; olej sojowy częściowo uwodornionyCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1..

4. stopnia Przerwać podawanie produktu leczniczego Votubia.

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 100 g roztworu zawiera 7,5 g powidonu jodowany (Povidonum iodinatum), z 10% zawartością jodu Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1 3.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI.. Fiolka wielodawkowa, której zawartość należy rozcieńczyć przed użyciem.. Versican Plus Bb Oral liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny doustnej dla psów.. 2 NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO.. PLAQUENIL 200 mg, tabletki powlekane.. 1 globulka zawiera 90 mg polikrezulenu (Policresulenum).Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. 1 dawka (0,3 ml) zawiera 30 mikrogramów szczepionki mRNA przeciw COVID-19 (zawartej w nanocząsteczkach lipidowych).Wskazania do stosowania zawarte są w pkt.. 4.ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany.. Każda 1 ml dawka zawiera: Substancje czynne: Liofilizat: Żywe, atenuowane bakterie Bordetella bronchiseptica, szczep 92B 1,4 x 108 - 5,5 x .1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Biofenac, 100 mg, tabletki powlekane 2.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1..

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda fiolka produktu AmBisome zawiera 50 mg amfoterycyny B (Amphotericinum B) w liposomach.

Każda twarda kapsułka 75 mg zawiera także 8,00 mg laktozy jednowodnej.. Po rozcieńczeniu jedna fiolka (0,45 ml) zawiera 5 dawek po 0,3 ml.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO .. Każda twarda kapsułka 50 mg zawiera także 66,00 mg laktozy jednowodnej.. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletka.Istnieją pewne doświadczenia z podawaniem produktu leczniczego Lucentis jednocześnie z wykonywaniem fotokoagulacji laserowej (patrz punkt 5.1).W przypadku wykonania fotokoagulacji laserowej i podawania leku tego samego dnia, podanie produktu leczniczego Lucentis należy wykonać co najmniej 30 minut po wykonaniu fotokoagulacji laserowej.Należy zachować ostrożność w celu niedopuszczenia przedostania się tego weterynaryjnego produktu leczniczego do oczu leczonego psa, np. poprzez przytrzymanie głowy psa tak, aby nie mógł nią potrząsać (patrz punkt 4.9).. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana.SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna fiolka zawiera 250 mg, 500 mg, 750 mg cefuroksymu (Cefuroximum) w postaci soli sodowej.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jeden mililitr roztworu do wstrzykiwań zawiera 50 mg fluorouracylu (50 mg/ml) Każda fiolka o pojemności 10 ml zawiera 500 mg fluorouracylu.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. Dawkowanie Zimnica Zapobiegawczo Doustnie jeden tydzień przed wyjazdem do strefy endemicznej, w okresie przebywania w strefie endemicznej oraz przez 4 tygodnie po powrocie - 1 raz w tygodniu 500 mg tego samego dnia tygodnia..

Trombocytopenia 2. stopień (<75, ≥50x109/l) do czasu, gdy nasilenie objawów osiągnie stopień Okresowo przerwać podawanie produktu leczniczego aż 1 (≥75x109/l ...

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Fluorouracil medac, 50 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań 2.. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Gardasil 9 zawiesina do wstrzykiwań.. Čo je Plaquenil 200 mg a na čo sa používaCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO.. Charakterystyki produktów leczniczych z najbardziej aktualnymi informacjami o bezpieczeństwie stosowania leku są dostępne w bazie produktów leczniczych pod adresem .Substancje pomocnicze: Każda twarda kapsułka 25 mg zawiera także 33,00 mg laktozy jednowodnej.. 9-walentna szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (Rekombinowana, adsorbowana) .2.. 300 ml roztworu do infuzji zawiera 600 mg linezolidu.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera 100 mg aceklofenaku.. Leczniczo (napad zimnicy)SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO AmBisome liposomal 50 mg proszek do sporządzania dyspersji do infuzji 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. 4.1 Charakterystyki Produktu Leczniczego.. 1 kapsułka miękka zawiera 20 mg izotretynoiny (Isotretinoinum).. Osoby należące do fachowegoCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Drontal Plus Flavour 35 kg, 525 mg + 504 mg + 175 mg, tabletki dla psów 2..

6.3 Okres ważności Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 30 miesięcy.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO .

Izotek 20 mg, kapsułki, miękkie .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 g kremu zawiera 1,22 mg betametazonu walerianianu zmikronizowanego (Betamethasoni valeras) i 5 mg neomycyny siarczanu (Neomycini sulfas).CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: chlorokrezol, alkohol cetostearylowy, glikolCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Dermovate 0,5 mg/g, krem 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna tabletka zawiera: Substancje czynne: febantel 525 mg pyrantelu embonian 504 mg .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Gardasil 9 zawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce.. Po rekonstytucji jedna dawka (0,5 ml) zawiera:1 .. Szczepionka przeciw ospie wietrznej, żywa.. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sód.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 g kremu zawiera 0,5 mg klobetazolu propionianu (Clobetasoli propionas).. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna tabletka zawiera 75 mg oseltamiwiru w postaci oseltamiwiru fosforanu.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Linezolid Polpharma, 2 mg/ml, roztwór do infuzji 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. Substancje pomocnicze o znanym działaniu:Hreferralspctrackpl 1 ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 2 1.. Moc produktu leczniczego Biofuroksym Zawartość sodu w fiolce 250 mg 14 mg 500 mg 28 mg 750 mg 42 mg„Pełna Charakterystyka Produktu Leczniczego (ChPL) dla szczepionki BioNTech & Pfizer w języku polskim została właśnie opublikowana przez Komisję Europejską" - napisał na Twitterze minister zdrowia, Adam Niedzielski.1.. Każda twarda kapsułka 100 mg zawiera także 10,667 mg laktozy jednowodnej.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt