Zacienienie w dolnym polu płuca lewego
Aorta z blaszkami miażdżycowymi.. Rozedma śródzrazikowa w polach środkowych płuc.. W prawym płucu : w seg.. Prowadzić to może do duszności, problemów z sercem, a nawet do śmierci.. Zapalenie opłucnej .. płuc; dorośli -dolne pola płucne, dzieci - .Nieostro ograniczone zacienienie w rzucie segmentu 8/9 płuca.. 22.04.16- jednolite zacienienie w polu dolnym płuca prawego, zgrubienie opłucnej (zdj po punkcji w dniu 22.04.16 - 1600ml płynu) Pozostałe wyniki badań:Płuca zacienienie .. płuca prawego.. Dodam, że nie ma zagęszczeń, z sercem też jest w porządku.51-letnia kobieta została przyjęta do kliniki w sierpniu 2016 roku z powodu nieprawidłowego wyniku radiogramu (RTG) klatki piersiowej, w którym stwierdzono owalne zacienienie o średnicy 16 mm w dolnym polu płuca lewego.. L - znaczy lewy płat, P - prawy.. To znaczy, że podejrzana zmiana nie znajduje się w centrum płuc.Rtg płuc- zacienienie i zrost opłucnej Witam!. Przy szacowaniu tego, jakie jest prawdopodobieństwo, że zmiana jest złośliwa, bierze się pod uwagę kilka czynników.. W przypadku znalezienia nacieku, którego średnica przekracza 1 cm (a z taką zmianą mamy do czynienia w Pani przypadku) należy dążyć do ustalenia dokładnego, jednoznacznego rozpoznania wszelkimi dostępnymi metodami.Zacienienie typu matowej szyby (typu mlecznego szkła) w RTG płuc Co oznacza: wynika ze zmniejszonej powietrzności pęcherzyków płucnych, jednakże z widocznym rysunkiem naczyniowym..

Zacienienienie w dolnym polu płuca lewego może być rakiem, ale nie musi.

3 drobne zwapnienie 2 mm, w seg.. Z badania krwi wyszło OB podniesione 50/godz., w czasie .w płacie górnym lewym A B Rycina 5.. Pozostały miąższ płucny prawidłowo powietrzny bez zmian naciekowych.. Zmniejszenie powietrzności miąższu.Płuco prawe Płuco lewe .. Lite zacienienie w obrębie jamy opłucnej na zdjęciu wykonanym w pozycji stojącej układające się wzdłuż linii Ellisa - Damoiseau.. Wnęki naczyniowe,nieposzerzone.Przepona wolna.Sylwetka serca w granicach normy wieku.. Cień krągły wieloznaczny, położony podopłucnowo w płucu lewym Zmiana w miąższu płuca, która w okresie 3 tygodni podwoiła swoje wymiary, najprawdopodobniej nie jest .Witam Zacienienie w lewym dolnym płacie płuca .Co to oznacza jak to interpretowacNiedodma (zapadnięcie płuca - atelectasis) to stan, w którym płuco nie wypełnia się powietrzem w wystarczającym stopniu.. dzien dobry, proszę o wyjasnienie terminu: "nieostro ograniczone zacienienie w rzucie segmentu8/9 płuca prawego mogące przy zgodności klinicznej odpowiadać nacieczeniu zapalnemu.. Zacienienie jest spowodowane obecnością nacieku zapalnego.Bardzo bym prosiła o interpretacje wyniku prześwietlenia klatki piersiowej.. Jako ich przykłady można podać gruźlicę, aspergilozę czy zakażenie kryptokokami..

* S.8 - to jeden z segmentów dolnego płata płuca.

Tomografia komputerowa klatki piersiowej.. Stwierdzenie w przeglądo-wym badaniu radiologicznym SPN bez zwapnień jest wskazaniem do wykonania Rycina 2.. Poza tym pola płucne bez zmian ogniskowych z zaostrzonym rysunkiem naczyniowo-oskrzelowym i cechami rozedmy.. U chorej od 6 lat nawracały zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych.Na zdjęciu w górnej warstwie lewego płuca widoczne jest owalne rozjaśnienie o średnicy ok. 6-7 cm, które obejmuje praktycznie 1/3 całego lewego płuca.. Zacienienia okołooskrzelowe wokół oskrzela płata dolnego, oskrzeli segmentowych.. Występuje częściej i wcześniej w guzach położonych centralnie w drzewie oskrzelowym (rak płaskonabłonkowy i drobnokomórkowy), natomiast rzadziej i później w guzach położonych obwodowo (rak gruczołowy i wielokomórkowy).Zwapnienia w płucach to zmiany dość często opisywane w prześwietleniu klatki piersiowej.. Poza tym płuca bez .Zacienienie płuc .. zacienienie nad prawą kopułą przepony mogące odpowiadać zmianom niedodmowo - zapalnym?. Dostałam ketonal w kroplówce, antybiotyk, wykrztuśne leki, ketonal i zastrzyki miałam brać w domu.. Jednak samo określenie niewiele mówi o objawach oraz o tym, czy takie zmiany są groźne.. Uwidocznione struktury kostne żeber rtg bez zmian.. Rozedma podopłucowa i zrazikowa w polach dolnych, pęcherze rozedmowe w seg 5,7 płuca prawego oraz seg 5,8,9 płuca lewego..

Lekarz stwierdził również nad płucami szmer pęcherzykowy.

Podsumowanie 1.. Uwidocznione struktury kostne żeber rtg bez zmian.. Lekarz radiolog napisał: "Guzowate zacienienie w lewym górnym polu płucnym łączące się z wnęką (przemieszczoną) i niedodmą w otoczeniu.ka w płucu [6].. Kaszel jest najczęstszym objawem raka płuca (45-75% chorych), z czego u 1/3 pacjentów przebiega z odkrztuszaniem wydzieliny.. Zwłóknienie płuc to poważna choroba, polegająca na zwiększeniu ilości tkanki włóknistej w płucach.. * Podopłucnowy obszar - znajduje się na obwodzie płuca, tuż pod opłucną, która otacza płuco.. Interpretacja: do głównych przyczyn matowej szyby można zaliczyć: niewielkie pogrubienie śródmiąższu płuc, niecałkowite wypełnienie płynem pęcherzyków płucnych, zmniejszenie upowietrznienia pęcherzyków płucnych.Pasmowate zacienienie w polu środkowym lewego płuca - odpowiada Lek.. Tu zmiany są w obu płatach.. Płyn w prawej jamie opłucnowej; B. Obustronne zlewające się, plamiste zagęszczenia miąższowe w polach dolnych — zachłysto-we zapalenie płuc A BW najczęstszej postaci zapalenia płuc, powstającej na tle bakteryjnym, na zdjęciu rentgenowskim lekarz widzi tzw. zacienienie miąższowe - czyli jasne pole w miejscu, gdzie w normalnych warunkach znajduje się ciemny obraz, odzwierciedlający powietrze w płucach.. ~AgaZacienienie na obwodzie pola górnego i środkowego lewego płuca o grubości 15 mm, pasmowate zacienienia w polu środkowym i dolnym płuca lewego, katy p/ż wolne, płuco prawe bez zagęszczeń ogniskowych, sylwetka serca w normie, nie uwidoczniono w proj P-a jednoznacznych zmian urazowych, najbardziej prawdopodobne zmiany pourazowe w ..

Fragment płuca objęty niedodmą nie bierze udziału w oddychaniu.

Stwierdził zapal.RTG klatki persiowej: 13.04.16 - jednolite zacienienie płuca prawego, pola płuca lewego bez zmian, tchawica przemieszczona w stronę lewą, sylwetka serca w normie.. Paweł Baljon Paweł Baljon Pasmowate zacienienie u podstawy płuca lewego mogące odpowiadać świeżym zmianom zapalnym - odpowiada Lek.Witam!. Przebieg często bywa bezobjawowy.W niej wykryto u mnie niespecyficzny guzek 4mm w lewym płucu w seg.. Możliwe jest również i to, że cień w płucu spowodowany jest wystąpieniem ropnia płuc.. Bardzo proszę o pomoc w interpretacji.. Po następnych paru dniach byłam u chirurga.. Wskazane badanie kontrolne za 2-3 tyg.Pomiędzy chorymi występują znaczne różnice: u części chorych zwłóknienie rozwija się latami, a w niektórych przypadkach postępuje szybko i w krótkim czasie może stanowić zagrożenie dla życia.. Zwłóknienia w dolnych partiach płuca lewego.Poza tym pola płucne bez widocznych zmian ogniskowych.Kąty wolne.Sylwetka serca w normie.Aorta piersiowa wydłużona,blaszki miażdżycowe w łuku.Mama ma 70 lat.Dziękuje.Guzki w płucach - pozapalne Jedną z możliwych przyczyn tego, że pacjent ma pojedyncze drobne guzki w płucach, są choroby zakaźne.. Wnęki naczyniowe, nieposzerzone.Przepona wolna.. Przy szacowaniu tego, jakie jest prawdopodobieństwo, że zmiana jest złośliwa, bierze się pod uwagę kilka czynników.pojedyncze zacienienie w płucu może być: rakiem płuca, guzem łagodnym, przerzutem raka innego narządu, ropniem płuca, naciekiem gruźliczym lub wieloma innymi zmianami.. W tym czasie miałam zrobione badanie TK i dostałam następujący opis: „W szczytach drobne zmiany włókniste.. Dostałam także antybiotyk, który zażywałam przez 11 dni.. Jak diagnozuje się niedodmę i jak wygląda terapia w przypadku tej choroby?Najczęstsze objawy raka płuc.. Drobnoplamisto-pasmowate zagęszczenia odwnekowo w polu środkowym płuca lewego".Owalne zacienienie i pogrubiały rysunek oskrzelowy widoczny w polu dolnym płuca prawego.. Pola płucne i cień środkowy w granicach normy.. Opis brzmi: nieregularne zacienienie w szczycie lewego płuca, zrost (zaciąganie opłucnej).. zrost?. Proszę o pomoc, czy ktoś wie co ten opis oznacza?. Obecność zwapniałych złogów w obrębie tkanki płucnej może mieć różne przyczyny..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt