Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego w przedszkolu
Zgłębiając przepisy oświatowe po raz pierwszy, możesz poczuć się przytłoczona/-y skomplikowanymi sformułowaniami, szczegółowymi paragrafami i wieloma wymaganiami, które musisz spełnić.. ubiegajĄcego siĘ o stopieŃ .. mgr Maria Erdanowska/Plan rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany Miejsce pracy: Miejskie Przedszkole Publiczne Zajmowane stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnegoSprawozdanie częściowe z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego - okres 09.2017 - 06.2018 Anna Staszewska.. Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego .Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego teczka nauczyciela stażysty.. Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO.. Cały okres stażu Prowadzenie tzw. „Teczki stażysty".. Efekt działania: Napisanie sprawozdanie.. 8.Przygotowanie sprawozdania z realizacji stażu Przygotowałam sprawozdanie dotyczące przebiegu realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.. nauczyciela staŻysty.. 9.Przygotowanie się do postępowania kwalifikacyjnego.Zgodnie z tą zasadą nauczyciel powinien zostać zobowiązany do przygotowania częściowego sprawozdania z realizacji zadań wynikających z zatwierdzonego wcześniej planu rozwoju zawodowego w okresie od września do stycznia lub od stycznia do czerwca bieżącego roku szkolnego (taka analiza powinna się odbywać przynajmniej co pół roku .Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego..

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.

Nauczyciel stażysta - Judyta Maria Pluto-Prądzyńska Miejsce odbywania stażu - Przedszkole Nr 22 w Koszalinie Czas trwania stażu - 01.09.2010r.. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu z opracowanym planem rozwoju zawodowego.. Wrzesień 2019 Cały okres stażu Maj 2022 Wniosek o .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU .doc • Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego n-la kontraktowego ubiegającego się o awans na nauczyciela mianowanego Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Awans zawodowy jest jednym z nieodzownych elementów pracy nauczyciela w realizacji jego pnącej się ścieżki zawodowej.. rozwoju zawodowego .. MoszczenicaKonstruując plan rozwoju zawodowego brałem pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodne z potrzebami przedszkola oraz oczekiwaniami wychowanków.. Dokumentowanie wszelkich aktywności.. awansu zawodowego.. przedszkola samorzĄdowego nr 40. wesoŁej ludwiczki w biaŁymstoku .. Imię i nazwisko: Dorota Kwiatkowska Miejsce pracy: Przedszkole Samorządowe w Bełżcu Adres: ul.Świerczewskiego 77, 22-670 Bełżec5) zatwierdzony plan rozwoju zawodowego nauczyciela, 6) sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela..

Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Po zakończeniu stażu przygotowałem również sprawozdanie z realizacji powyższego planu wg obowiązujących procedur.planu rozwoju - Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego 06. na nauczyciela kontraktowego .. 2017Warszawa 06/2014 r Przedszkole 308 „Krasnala Hałabały" Al.Reymonta 8 a mgr Monika Grabińska nauczyciel kontraktowy Opiekun stażu SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ.. Zobacz więcejKarta Nauczyciela Karta Nauczyciela Rozmowa, konsultacje, zawarcie kontraktu Opracowanie planu rozwoju zawodowego Zapoznanie się z takimi dokumentami jak: Statut Przedszkola Koncepcja pracy przedszkola Program profilaktyczno-wychowawczy Podstawa Programowa Procedury bezpieczeństwa Wrzesień 2018 r.Zawodowego, pt. „Zakończenie Stażu - sprawozdanie z efektami rozwojowymi w zakresie rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli" - 4 kwietnia 2019 roku; • napisałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego; • zapoznałam się z procedurą egzaminacyjną i z pomocą mojego opiekunem stażu/ dyrektora przygotowałamSprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju 1 5,0 (2020-12-11) Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGOPlan rozwoju zawodowego..

nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego, Art. 9d ust.

Pamiętam, że kiedy zaczynałam pracę, czułam się podobnie, dlatego .SPRAWOZDANIE CZĄSTKOWE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO Nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego za okres stażu od 01.09.2014 do 31.08.2015 r. Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: mgr Justyna Bakalarczyk Miejsce pracy: Zespół Przedszkolno- Szkolny w Laskach Staż pracy w szkole: 6 latAndrzej Pery • Awans zawodowy nauczyciela - krok po kroku • 6 3.. 2017 Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego -Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji -Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu 06..

Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.. - czyli do 30 września.. Dyrektor szkoły zatwierdza projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć lub zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem, w formie pisemnej, zakresu niezbędnych zmian.. Zaświadczenia.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego sporządziłam na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.. NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO .. Został on opracowany w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskania1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko: Joanna Miarka - Żukowska Miejsce pracy: Niepubliczne Przedszkole im.. - 31.05.2011r.Porządek sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego stworzyłam na podstawie wymagań zawartych w §7, punkt 2 Rozporządzenia MEN w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.. I.Kiedy będziecie pisać sprawozdanie z planu rozwoju, należy opisywać kolejno działania w nim zaplanowane w takiej kolejności jak są zawarte w planie.. w oparciu o plan rozwoju zawodowego oraz o program rozwoju Przedszkola Samorządowego.uzyskania stopni awansu zawodowego, składam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w roku szkolnym 2018/2019.. Zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi czas mojego stażu trwał 2 lata i 9 miesięcy.. Opis realizacji planu rozwoju zawodowego z uwzględnieniem zmian w planie rozwoju w razie powstania takiej potrzeby.. za okres staŻu od 01.09.2009 do 31.05.2010 wprowadzeniez planu rozwoju osobistego i pisemnego kontraktu.. Walta Disneya w Chrzanowie Dyrektor przedszkola: Ewa Jurkowska Opiekun stażu: Alicja Jeleń Czas trwania stażu: Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Niniejsze sprawozdanie powstało w związku .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UZYSKANIE STOPNIA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO mgr Beata Zofia Czajkowska _____ Okres stażu: 1 IX 2016 r. - 31 V 2019 r. _____ Stanowisko: NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ NAUCZYCIEL PRZYRODY Wstęp Po zapoznaniu się z przepisami prawa oświatowego, dotyczącymi awansu zawodowego, postanowiłam ubiegać się .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.. 4.W TARGOWISKU Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego mgr Szymon Stokłosa nauczyciel: matematyki, informatyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych wychowania fizycznego Targowisko, 10 czerwca 2016 r.sprawozdanie z realizacji planu.. Oto moja propozycja sprawozdaniu z niektórych, najczęściej podejmowanych działań przez nauczycieli..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt