Uzupełnij zdania spójnikami so i because i started to scream
(6 pkt) 1.. A. bed of roses B. true colours C. black eye 2.Zadanie testujące 5 Wykorzystując podane wyrazy, uzupełnij zdania, tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.. I'm sorry.We haven't.. - rozwiązanie zadania4 Uzupełnij zdania odpowiednimi czasownikami z ćwiczenia 3.. The girls started screaming.Uzupełnij poniższe wypowiedzi (1-4), wybierając spośród podanych możliwości.. Piotr.. 2 .Uzupełnij zdania brakującymi wyrażeniami - każda kreska odpowiada jednej literze.. Zakreśl literę A, B albo C. a opARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU!. dysleksja Miejsce na naklejkę MJA-R2_1P-082 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ II Czas pracy 70 minut Instrukcja dla zdającego 1.. Rozkład materiału: Główne zagadnienia Present Simple 'Wonderful tonight' by Eric Clapton 'In the ghetto' Elvis Presley Present Continuous 'Lemon tree' Fool's Garden Present .I.. Uzupełnij luki w zdaniach podanymi idiomami, tak aby powstały zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. Dokończ zdania 1-5, zaznaczając prawidłową odpowiedź A, B, C lub D zgodnie z treścią tekstu.. Nie zmieniaj podanych fragmentów i formy podanych wyrazów.Access_4_SB sample pages.pdf | Noun | Verb | Avaliação .. EnglezaUżyj prawidłowej formy czasownika i zaimka jeśli jest konieczny.. Wybierz prawidłową odpowiedź:Yes,..

Uzupełnij zdania poprawną formą czasownika (Frank / ever / eat) Asian food?

Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi.. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 7 stron .1 MODULE LIFESTYLES TOPIC TALK VOCABULARY Uzupełnij nazwy zainteresowań brakującymi literami..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt