Pisownia zakończeń i ii ji scenariusz lekcji
Podczas tegorocznej edycji doszło do niecodziennej sytuacji.1 Idę drogą tupiąc nogą.. Uczniowie dokładają jednakowe wyrazy i układają w całość zielony kwiat i różowe serce.. Takie lekcje mogą dotyczyć w i ji elu tematów — od zasad zachowania się na ruchl i ji wej ulicy i ale i ji po rozpoznawanie zagrożeń wyn ji i kaj ących z używania nowych technolog ii i .Czas: 3 jednostki lekcyjne.. Rozdanie domina wyrazowego w dwóch kolorach.. Zapoznaj się i przeanalizuj zasady pisowni zapisane .Pisownia "-ji", "-i" w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku rzeczowników żeńskich zakończonych: 1) na "-ja" a) występującym po s, z, c, mają w tych przypadkach zakończenie "-ji" np. Rosja — Rosji, misja — misji, edukacja — edukacji, konserwacja — konserwacji, poezja — poezji, restauracja — restauracji, stacja — stacji b) występującym po samogłoskach, mają .TEMAT LEKCJI 27: Pisownia zakończeń -i, -ii, -ji.. Nie ruszył nawet palcem.. Lekcja I: Pisownia wyrazów z „ó".. Portal Wordwall umożliwia szybkie i łatwe tworzenie wspaniałych materiałów dydaktycznych.Pisownia zakończeń "ji", "ii", "i" Wpisany przez Administrator - w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku rzeczowników liczby pojedynczej, w których zakończenie " -ja" występuje w mianowniku po spółgłoskach zbroi (zbroja), trói (trója) - w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku rzeczowników zakończonych w mianowniku na "-iaZasady pisowni wyrazów zakończonych na -ji, -ii, -i: Piszemy -ji..

2.Pisownia zakończeń -i, -ii, -ji.

Sat-Okh, Biały Mustang WPROWADZENIE DO LEKCJI E-podręcznik: Słowa z uśmiechem.. Jana Pawła II w Wadowicach.. Nie masz idei, nie masz nadziei na opanowanie polskiej ortografii?. Dlatego policjancc i ji często odwiedzają szkoły i prowadzą pogadank i ii z uczn ji i am ji i .. TEMAT LEKCJI 26: Na jawie czy we śnie.. Sprawdź reguły pisowni wyrazów zakończonych na -i, -ji, -ji.Kiedy piszemy -ii, -ji, -i w zakończeniach niektórych rzeczowników KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VI - ORTOGRAFIA Cele: Główny: Kształcenie umiejętności właściwej pisowni zakończeń rzeczowników r. żeńskiego l. poj.. jed liście- trzecia od końca - 1 os. l. mnogiej cz. przeszłego.. Nauka o języku i ortografia", kl. 5 Zeszyt ćwiczeń „Słowa z uśmiechem.. Czytają wyrazy i analizują ich pisownie, zwracają uwagę na zakończenie „-aż", „-eż".. J EZYK_POLSKI_KLASA_V_-_07.05.2020r.pdf .. : Puścił mnie z torbami.. Wykonaj ćwiczenia ze s. 110 - 112 (pozostałe z ćwiczeniówki dla chętnych).. Domino wyrazowe:Cele lekcji: -będziecie znać zasady pisowni ó oraz u, - nauczycie się stosować poznane i przypomniane zasady w praktyce..

Scenariusz lekcji: Pisownia zakończeń -i, -ii, -ji na Uczę.pl.

w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku rzeczowników liczby pojedynczej, w których zakończenie "-ja" występuje w mianowniku po spółgłoskach "c", "s", "z"żaluzji (żaluzja), misji (misja).. po je chałbyś - trzecia od końca .Ale to wymaga odpow.. Operacyjne: - Wyszukiwanie rzeczowników rzeczowników tekście - Umiejętność klasyfikacji materiałuPisownia zakończeń -ii, -ji, -i - Ortografia (-i / -ji / - ii) - Pisownia zakończeń -ii, -ji, -i - pisownia zakończeń -ii, -ji, -i. klasa ii w edycji Punktacja dyktanda dla klas ii.. A z ja- A zji Ro s ja - Ro sji Ali c ja - Ali cji Konstan c ja - Konstan cji poe z ja- poe zji sta c ja - sta cji-ii: Holandia, geografia, ortografia, akademia, awaria, harmonia, linia, -ji: Francja, telewizja, transmisja, Azja, racja, delegacja, pasja, -i: ziemia.Zaznacz sylabę intonowaną w danym wyrazie i uzasadnij swój wybór.. Na szczęście są na to zasady.. Poznasz zasady ortograficzne dotyczących pisowni zakończeń -i, -ii, -ji, kształcisz umiejętność poprawnego zapisywania zakończeń -i, -ii, -ji, kształcisz umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji.. Literatura i kultura, kl. 5, temat: „W drodze do tęczy".. : Szczęście się do mnie uśmiechnęło.. II, III gimnazjum 1 dyktanda dla klasy 5 z ii i ji 3 gimnazjum nr 4 · fishbot 4 Dyktando dyktando z lukami dla klasy 4. przykladowe dyktanda dyktandoTEMAT LEKCJI 27: Pisownia zakończeń-i, -ii, -ji..

dyktando Zasady pisowni zakończeń„ i" „ ii dyktanda dla klasy 4 z ó i u - Bleks!

Pisownia wyrazów z „ż" w przyrostkach „-aż" , „-eż" 1.. Tok lekcji: 1.Uczniowie mieli za zadanie przypomnieć sobie zasady pisowni wyrazów z ó i u.Dzień dobry, dzisiaj wrócimy do lekcji z ortografii, do pisowni zakończeń -i, -ii, -ji.. Wykonaj ćwiczenia na stronie WSiP.net (oznaczone jako praca domowa) - dla chętnych.. Cykl Słowa z uśmiechem Klasa 5 Lekcja: „W drodze do tęczy".. JEZYK_POLSKI_KLASA_V_-_06.05.2020.pdf .. Problemy pisowni wyrazów z ą, ę, em, en, om, on 1.. W dopełniaczu, celowniku i miejscowniku rzeczowników, w których zakończenie "-ja" występuje w mianowniku po spółgłoskach: c, s, z, np. : Klamka zapadła.. Temat lekcji: Dyktando utrwalające pisownię zakończeń -i, -ii, -ji- pisownia trudnych form czasowników, rzeczowników i przymiotników - pisownia wyrazów wielką i mała literą - pisownia nie z różnymi częściami mowy - pisownia wyrazów z ó, u, ż, rz, h, ch - pisownia zakończeń rzeczowników: - i, - ii, - ji - pisownia - ą, - ę oraz - en, - em, - on, - omDyktando - pisownia -i, -ii, -ji w zakończeniach rzeczowników Każdego roku w jednej ze szkół podstawowych w Gdyni odbywa się konkurs wiedzy o krajach skandynawskich..

Cel lekcji: Potrafisz zastosować zasady pisowni zakończeń - i, -ii, -ji w wykonywanych zadaniach.

Lewis Carroll Alicja w Krainie Czarów.. Wykonaj polecenie 1 i 2, /podręcznik str. 222/.. Aleksander Minkowski, Dolina Światła WPROWADZENIE DO LEKCJI E-podręcznik: Słowa z uśmiechem.. wtorek - 05.05.2020. lo gika- trzecia sylaba od końca(wyraz zakończony na -ika).. Odtwórz film, wypełniaj zadania razem z nauczycielem i łatwo nadrób zaległości.. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń: zna podstawowe zasady pisowni wyrazów z ą, ę, om, on, em, en, zna różnice w wymowie i piśmie omawianych wyrazów, zna odmianę czasowników przez osoby.Pisownia zakończeń -i, -ii, -ji.. w dopełniaczu liczby mnogiej rzeczowników, w których zakończenie "-ja" wystęuje w mianowniku liczby .Pomysł na e-lekcje Język polski.. Zrób własne ćwiczenie!. I bądź tu, człowieku, mądry, gdy masz do wyboru zakończenia -i, -ii oraz -ji.. Nauka o języku i ortografia", kl. 5 1.. Przykład: latarnia- la-tar-nia (druga sylaba od końca)byliśmy - by-li-śmy ( 1. os. l. mnogiej czasu przeszłego) po ga dać - druga sylaba od końca.. Nie możesz znaleźć?. Podręcznik „Słowa z uśmiechem.. środa - 06.05.2020. : Porwałeś się z motyką na słońce.Dyktanda z" szyfrem" dziaŁ ii dyktanda rytmiczne.. Cykl Słowa z uśmiechem Klasa 6 Lekcja: „Niepokój czai się w słowach".. Sat-Okh, Biały Mustang Przejdź na WSiPnet.pl Scenariusz lekcji: Wiem, umiem, rozumiem - Sat-Okh „Biały Mustang" Pobierz z ucze.pl SPRAWDZANIE .Nie dolewaj oliwy do ognia.. Literatura i kultura, kl. 6, temat: „Niepokój czai się w słowach".. Na pierwszej dzieci utrwalają pisownię wyrazów z „ó", z „u", a na ostatniej ćwiczą i sprawdzają zdobyte umiejętności ortograficzne w zakresie obu głosek.. Bardzo proszę o znalezienie w zeszycie notatki z tego tematu, będzie Wam potrzebna do rozwiązania ćwiczeń.. 45minut.pl; Publikacje; Język polski; Autor Karolina Frontczak Data publikacji 2013-04-08 Średnia ocena 0,00 Pobrań .Cele lekcji: - poznasz najważniejsze informacje o pisarzu, - pochwalisz się znajomością treści utworu, - odwiedzisz muzeum pisarza w Hawanie, - określisz elementy świata przedstawionego.Nie było Cię w szkole?. Piszemy-ji..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt